06181-6182850 info@garanti-sigorta.org

Bu dilleri konuşuyoruz:   

Gizlilik Politikası

  • 1 Önsöz

Müşteri, acente(ler) ile mutabık kalınan düzenlemelere (sipariş / aracılık sözleşmesi) dayalı olarak sigorta şirketleri ve/veya sermaye yatırım şirketleri ve inşaat şirketleri ile olan sözleşme ilişkilerine aracılık etmek ve/veya yönetmek istemektedir. Bunların uygulanması için temsilci, müşteriden ilgili tüm verileri almalı, kaydetmeli ve gerekirse değiştirmeli / güncellemeli ve iletmelidir.

 

  • 2 Federal Veri Koruma Yasasına bağlı Rıza beyanı

Müşteri, tüm kişisel ve diğer ilgili verilerin, Federal Veri Koruma Yasası’nın yasal hükümleri çerçevesinde acente(ler) tarafından saklanabileceğini açıkça kabul eder. BDSG) ve arabuluculuk ve idare amacıyla, önsöze göre anlaşmanın yerine getirilmesiyle ilgili olduğu sürece, müşteri tarafından bilinen işbirliği yapan şirketlere devredilebilir (bkz. § 8). Bu onay, başvurulan sözleşmenin akdedilmesinden bağımsız olarak ve dolayısıyla başka bir yerde uygulanacak sözleşmelerin veya müşterinin gelecekteki başvuruları/tekliflerinin ilgili incelemesi için de geçerlidir. Müşteri verileri yasal hükümler çerçevesinde işbirliğinin sona ermesinden sonra silinecektir. Temsilci /temsilciler, kişisel verileri, özellikle müşterinin ve sigortalanacak kişilerin sağlık verilerini, beyanlar ve bilirkişi raporları almak ve ayrıca mesleki olarak sürdürmekle yükümlü kişilere karşı iddiaların yasal incelemesi için kullanabilir. (örneğin avukatlar, vergi danışmanları), Noterler, komisyoncu havuzları, üçüncü taraf komisyoncular, Federal Mali Denetleme Kurumu, ombudsmanlar, fon platformları vb.)

 

  • 3 Ürün sağlayıcının (sözleşme ortağı) ve yetkili üçüncü şahısların (örneğin komisyoncu havuzları) yetkilendirmesi

Müşteri, istenen sözleşme için önemli olabilecek tüm bilgi ve verilerin potansiyel sözleşme ortağına / yetkili üçüncü tarafa aktarılması gerektiğinin farkındadır. Bu potansiyel sözleşme ortakları / yetkili üçüncü şahıslar, sözleşmeyi uygun şekilde kontrol etme ve daha fazla ifa etme, sözleşmeyle ilgili verileri – özellikle sağlık verilerini – sözleşmenin amacı kapsamında kaydetme ve kullanma hakkına sahiptir. Sözleşmeye girmek ve sözleşmeyi uzatmak için gerekli olduğu sürece, sağlık verileri de dâhil olmak üzere bu veriler sözleşmeye bağlı riskin değerlendirilmesi için ilgili sözleşme ve aracı taraflara iletilebilir.

 

  • 4 talimat yönetmeliği

Müşteri, mevcut sözleşme ortaklarına (örneğin sigortacılar) sözleşmeyle ilgili tüm verileri – sağlık verileri dâhil olmak üzere – derhal görevlendirilen acenteye/aracılara ve yetkili üçüncü tarafa (örneğin broker havuzları) teslim etmeleri talimatını verir. Bu, özellikle sözleşmeyi devretmek amacıyla, acentenin mevcut sözleşmeyi gözden geçirebilmesi için.

 

  • 5 İptal Politikası

Sağlık verileri de dâhil olmak üzere toplanan ve mevcut tüm verilerin kullanımına, saklanmasına ve aktarılmasına ilişkin onay, müşteri tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Sözleşme arabuluculuğu ve/veya idaresine dâhil olan şirketler, iptal konusunda derhal bilgilendirilecek ve Federal Veri Koruma Yasası’nın (BDSG) yasal hükümlerini gecikmeksizin uygulamakla yükümlü olacaktır. İptal, gerekçede düzenlenen sözleşme amacının yerine getirilemeyeceğine yol açarsa, vekilin iptali bildiren kişi veya şirkete karşı mutabık kalınan yükümlülüğü kendiliğinden sona erer.

 

  • 6 Hukuki Halef

Müşteri, mevcut veri koruma beyanı temelinde vekil tarafından toplanan, işlenen ve saklanan bilgi, veri ve belgelerin, özellikle sağlık verilerinin, acentenin olası bir yasal halefine aktarılacağını kabul eder.

 

  • 7 hizmet maddesi

Müşteri, risk durumları ile ilgili olarak kaydedilen ve saklanan tüm verilerin, arabulucular tarafından tüm medyayı (örneğin mektup, telefon, faks, e-posta) kullanmaya devam edebilmesi için kullanılabileceğini kabul eder, bu konuda bilgilendirilir ve tavsiye edilir.

 

  • 8 Aracı / İşlemci

Acente (bu veri koruma beyanı anlamında) sigorta aracılık sözleşmesinde adı geçen şirkettir.

Şirketimizin ana faaliyetinin bir parçası olarak verilerinizin işlenmesi

Bize aktarmış olduğunuz kişisel verilerinizi aramızda var olan sözleşme ve sözleşme öncesi ilişkiler çerçevesinde işlemekteyiz. İşlemenin kapsamı, türü, amacı ve gerekliliği, ilgili temel sözleşme ilişkisine bağlıdır. Verilerinizi kullandığımız bilgisayar sistemlerinde kaydediyor ve işliyoruz. Tarafımızdan işlenen veriler, sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi hizmetleri kullanmak amacıyla tarafınızdan sağlanan ve talebinizi veya aramızda yapılan sözleşmeyi işlemek için gerekli olan tüm verileri içerir.

 

Bu, aşağıdaki verileri içerebilir:

İsim ve adres

E-posta adresi ve telefon numarası

Sözleşme verileri

Ödeme detayları

 

İşleme, soruları yanıtlamak ve/veya sizinle aramızda yapılan bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli ve uygun olan verilerle sınırlıdır. Kişisel veriler ancak hizmetin sağlanması amacıyla veya şirketimizin organizasyonu bağlamında finansal muhasebenin işlenmesi ve yasal yükümlülüklere uyulması için gerekli olması halinde üçüncü kişilere aktarılacaktır. Yalnızca sözleşmeyi yerine getirmek veya finansal muhasebeyi işlemek ve yasal yükümlülüklere uymak için gerekli ve uygun olan dış hizmet sağlayıcılara bu veriler aktarılacaktır. Talimatlarınıza veya yasal hükümlere uygun olarak gerçekleşir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü taraflara aktarılması GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Paragrafının bendine göre gerçekleşir ve sizinle aramızdaki sözleşmenin yerine getirilmesine hizmet eder. Bu, örneğin iddialarımızı takip etmek için gereklidir. Verileriniz, sözleşmeye dayalı veya yasal bakım görevlerini yerine getirmek ve herhangi bir garanti veya benzer yükümlülükler yerine getirmek için artık gerekli olmadığı anda silinecektir. Yasal saklama gereklilikleri bundan etkilenmez.

Ağ sağlayıcısı

Çevrimiçi varlığımızı sürdürmek için, web sitesinin kimin sunucusunda depolandığı (barındırıldığı) ve web sitemizi İnternette kimin kullanıma sunduğu bir İnternet servis sağlayıcısı kullanırız. İnternet servis sağlayıcı bunu yaparken iletişim verilerini, içerik verilerini, sözleşme verilerini, kullanım verilerini, döküm verilerini ve ayrıca meta ve iletişim verilerini bizim adımıza işler. İnternet servis sağlayıcısının adı ve adresi: 1 & 1 Telekomünikasyon SE Elgendorfer Str. 57 56410 Montabaur

Almanya Veri koruma düzenlemelerini buradan görüntüleyebilirsiniz: https://www.1und1.de/Datenschutz

İnternet servis sağlayıcısı bizim adımıza yukarıda belirtilen veriler, Madde 28 GDPR. Veri işleme, GDPR Madde 6 paragraf 1 bent web sitemizin verimli ve güvenli bir şekilde sağlanması konusundaki meşru menfaatimiz temelinde gerçekleşir.

 

Web sitemizi yalnızca bilgi amaçlı kullanıyorsanız, İnternet servis sağlayıcımız, kullandığınız tarayıcının sunucusuna ilettiği kişisel verileri toplar. Bunlar aşağıdaki verilerdir:

 

IP adresi

Web sitemize erişim tarihi ve saati

Greenwich Ortalama Saati (GMT) ile saat dilimi farkı

Erişim durumu (HTTP durumu)

Aktarılan veri miktarı

Erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı

Kullandığınız tarayıcının türü ve sürümü

Kullandığınız işletim sistemi

Web sitemize erişmiş olabileceğiniz web sitesi

Web sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar veya alt sayfalar

 

Yukarıda belirtilen veriler, İnternet servis sağlayıcımızın sunucularında günlük dosyaları olarak saklanır. Bu, web sitesini kullandığınız cihazda görüntüleyebilmek ve istikrar ve güvenliği sağlamak için gereklidir. Veri işleme konusundaki meşru menfaatimiz yukarıdaki amaçlarda yatmaktadır. Veri işleme, İnternet teklifimizin verimli ve güvenli bir şekilde sağlanması konusundaki meşru menfaatimiz temelinde gerçekleşir. Web sitemizin sağlanması için yukarıdaki veriler 7 gün boyunca saklanır ve ardından silinir.

İletişim seçenekleri hakkında bilgi

Bize e-posta, sosyal medya, telefon, faks, posta, iletişim formumuz veya başka bir şekilde bize adınız, telefon numaranız veya e-posta adresiniz veya diğer bilgiler gibi kişisel verileri sağladığınız sürece talebinizi yapın. Bu veriler talebinizi işlemek için şirketimizde saklanacak ve daha fazla işlenecektir. İletişim formumuzu kullanarak talebinizi gönderdiyseniz, verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (a)’dır. Talebinizi bizimle sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi ilişkiler bağlamında yaparsanız, verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak Madde 6 (1) bent b’dir. Talebiniz yukarıda belirtilen kategorilerden birine girmiyorsa, verilerinizin işlenmesine yönelik meşru menfaatimiz, talebinize uygun şekilde yanıt vermek ve sizin menfaatiniz doğrultusundadır. Tarafımızdan toplanan kişisel veriler, artık gerekli olmadığı takdirde silinecektir. 2 yılda bir gerekliliğini kontrol ediyoruz. Ayrıca istediğiniz zaman veri işlemeyi iptal edebilirsiniz.

 

GDPR kapsamındaki haklarınız

GDPR’ye göre, bu veri koruma beyanının 1. Bölümünde adı geçen sorumlu kişiden istediğiniz zaman ileri sürebileceğiniz aşağıda listelenen haklara sahipsiniz:

 

Bilgi edinme hakkı: GDPR Madde 15’e göre, sizden hangi kişisel verileri işleyip işlemediğimiz konusunda onay talep edebilirsiniz. Kişisel veri kategorisi, verilerinizin ifşa edildiği veya açıklanacağı alıcı kategorileri, planlanan saklama süresi, düzeltme veya silme hakkı hakkında bizden ücretsiz olarak bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi alma hakkınız vardır. Bu durumda, aktarımla bağlantılı olarak uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkınız vardır.

Düzeltme hakkı: GDPR Madde 16’ya göre, tarafımızca saklanan ve sizinle ilgili yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Silme hakkı: GDPR Madde 17 uyarınca, aşağıdaki amaçlarla işlenmesine ihtiyacımız olmadığı sürece tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız vardır. Yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kurulması, kullanılması veya ifade ve bilgi özgürlüğü hakkının kullanılması için veya GDPR’nin 17. Maddesinin 3. paragrafının c ve d’sinde belirtilen kamu yararına olan davaların nedenleriyle yasal iddiaların savunulması esastır.

Kısıtlama hakkı: GDPR Madde 18 uyarınca, izin verdiğimiz bir süre boyunca verilerin doğruluğuna itiraz ederseniz, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır. Verilerinizin işlenmesi yasa dışıdır, ancak silmeyi reddediyorsunuz ve bunun yerine verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep ediyorsunuz, kişisel verileri işleme amaçları için işlemiyoruz Daha uzun süre gerekiyor. Ancak, yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak için verilere ihtiyacınız varsa, verilerinizin daha fazla işlemeye yetkili olursunuz.

Bilgi edinme hakkı: Bize karşı düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkını ileri sürdüyseniz, sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcılara talep ettiğiniz düzeltmeyi veya verilerin silinmesini sağlamakla yükümlüyüz. Bu alıcılar hakkında tarafımızdan bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı: GDPR Madde 20 uyarınca, bize sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde almamızı veya başka bir kişiye iletilmesini talep edebilirsiniz.

Şikâyette bulunma hakkı: GDPR Madde 77’ye göre, bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Bunun için her zamanki ikamet yerinizin, iş yerinizin veya şirket merkezimizin denetim makamına başvurabilirsiniz.

Vazgeçme hakkı

GDPR Madde 7 Paragraf 3 uyarınca, verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Beyan ettiğiniz iptal, iptal noktasına kadar kişisel verilerinizin işlenmesinin yasallığını değiştirmez.

 

 

 

İtiraz hakkı

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, kişisel verilerinizin çıkarların ağırlığına dayalı olarak işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır. Bu, özellikle veri işlemenin bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olmadığı durumlarda geçerlidir. İtiraz hakkınızı kullanmanız halinde gerekçelerini açıklamanızı rica ederiz. Veri işlemeye yönelik zorlayıcı meşru nedenlerin çıkarlarınız ve haklarınızdan daha ağır bastığını size kanıtlamadıkça, kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz. Yukarıdakilerden bağımsız olarak, kişisel verilerinizin reklam ve veri analizi amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Lütfen itirazınızı sorumlu kişi için yukarıda verilen iletişim adresine gönderin.

Google Web Yazı Tipleri

Web sitemizde Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir hizmet olan „Google Web Yazı Tiplerini“ kullanıyoruz.

 

Hizmet, harici yazı tiplerinin (web yazı tipleri) gösterimini web sitemizin tasarımına entegre etmemizi ve web sitesi görüntülendiğinde bunları doğru şekilde çıkarmamızı sağlar. Bu bize, web sitemizin tasarımını daha kullanıcı dostu yapmak istediğimiz belirli tasarım seçenekleri sunar. Bu web yazı tiplerinin uyumu, bir sunucu çağrısı yoluyla gerçekleşir. Bu sunucudan, fontlar tarayıcınıza sıkıştırılmış biçimde teslim edilir ve orada paketlenir. Bu sunucu düzenli olarak ABD’de bulunur. Google Yazı Tiplerini uyumlu ettiğimiz sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, ziyaret ettiğiniz İnternet sayfalarımızdan Google’a iletilecektir. Ayrıca ziyaretçinin cihazının tarayıcısının IP adresi Google tarafından kaydedilir.

Amaç: Yukarıda belirtilen menfaatler, Google Web Yazı Tiplerini kullanma amacını temsil eder

Yasal dayanak: Google Web Yazı Tiplerini, GDPR Madde 6 (1) (f) çevrimiçi teklifimizi optimize etme ve tasarlama konusundaki meşru menfaatimiz temelinde kullanıyoruz.

Üçüncü taraf bilgileri:

AB içindeki genel merkez: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, Faks: +353 (1) 436 1001.

Kullanım şartları: https://www.google.com/analytics/terms/de.html

Veri korumasına genel bakış: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Veri koruma beyanı: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ortaklarımızın web sitelerini veya uygulamalarını kullandığınızda verilerin Google tarafından kullanılması: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Verilerin reklam amaçlı kullanımı: http://www.google.com/policies/technologies/ads

Google’dan kişiselleştirilmiş reklamcılık: http://www.google.de/settings/ads

 

Google, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki Gizlilik Kalkanı Sözleşmesine başvurmuştur ve onaylanmıştır. Sonuç olarak Google, Avrupa veri koruma yasasının standartlarına ve düzenlemelerine uymayı taahhüt eder.

 

Daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılı girişte bulunabilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.fonts.com

Fontların web sitemizde aynı şekilde görüntülenmesini sağlamak için Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg’un çevrimiçi bir yazı tipi hizmeti olan fonts.com’u kullanıyoruz.

Bu hizmeti kullanarak, web sitemizin tasarımını daha kullanıcı dostu hale getirmek istediğimiz belirli tasarım seçeneklerine sahibiz. Bu çevrimiçi yazı tipleri, fonts.com’daki sunucuyu çağırarak entegre edilir. Bu sunucudan, fontlar tarayıcınıza sıkıştırılmış biçimde teslim edilir ve orada paketlenir. fonts.com’dan çevrimiçi yazı tiplerini uyumlu ettiğimiz sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, fonts.com, hangi İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilecektir. Ayrıca IP adresiniz fonts.com sunucusuna iletilir.

Amaç: Yukarıda belirtilen menfaatler, Google Web Yazı Tiplerini kullanma amacını temsil eder

Yasal dayanak: Fonts.com’u, GDPR Madde 6 (1) (f) çevrimiçi teklifimizi optimize etmeye ve tasarlamaya yönelik meşru menfaatimiz temelinde kullanıyoruz. Fonts.com aracılığıyla kullandığımız çevrimiçi yazı tipleriyle ilgili daha fazla bilgiyi https://www.fonts.com/info/legal adresinde ve Fonts.com’un veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://www.fonts.com / bilgi / yasal / gizlilik / ve Monotype GmbH’nin veri koruma beyanında: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/

Sosyal ağlardaki çevrimiçi varlığımız

Aşağıda listelenen sosyal ağlarda çevrimiçi varlıkları işletiyoruz. Bu mevcudiyetlerden birini ziyaret ederseniz, kullanım verileriniz ilgili sağlayıcı tarafından toplanacak ve işlenecektir. Kullandığınız cihazda depolanan çerezler kullanılarak yapılır. Çerezler terimi için yukarıda ilgili başlığa bakın. Çerezler, kullanım davranışınızı ve ilgi alanlarınızı kaydetmek ve ilgili kullanım profillerini oluşturmak için kullanılır. Kullandığınız cihazdan bağımsız olarak kullanım profillerine veriler kaydedilebilir. Bu, özellikle ilgili platformun üyesiyseniz ve oturum açmışsanız geçerlidir. Toplanan veriler genellikle sağlayıcı tarafından kullanım davranışınıza göre kullanıcı profilleri oluşturularak reklam ve pazar araştırması amacıyla kullanılır. Sağlayıcılar tarafından size ilgi alanına dayalı reklamcılık göstermek için kullanılabilir. Kullanıcı profillerinin oluşturulmasına karşı cayma hakkınız vardır. İlgili sağlayıcı ile iletişime geçmeniz gerekir. Sağlayıcıda bir hesabınız varsa, kullanım verileriniz buna bağlanabilir. Verilerinizin bu şekilde bağlanmasını önlemek için, web sitemizi ziyaret etmeden önce sağlayıcının hizmetinden çıkış yapabilirsiniz. Sağlayıcı tarafından verilerin hangi amaçla ve ne ölçüde toplandığı, aşağıda iletilen sağlayıcıların ilgili veri koruma beyanlarına başvurabilirsiniz. Hangi verilerin toplandığı ve bu verilerin sağlayıcı tarafından nasıl kullanıldığı üzerinde bizim hiçbir etkimiz yoktur. Burada ayrıntılı bilgi talep ederseniz veya bir veri sahibi olarak haklarınızı kullanmak istiyorsanız, verilerinize yalnızca ilgili sağlayıcı erişebildiğinden, bunu ilgili sağlayıcı ile en etkin şekilde yapabilirsiniz. Kullanıcı verilerinizin Avrupa Birliği dışına aktarılabileceğini ve işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, veri sahibi olarak haklarınızın uygulanmasının daha zor hale getirilme riski vardır. Gizlilik Kalkanı kapsamında sertifikalandırılmış ABD’li sağlayıcılar, AB veri koruma standartlarına uymayı taahhüt etmiştir. İlgili sağlayıcının böyle bir sertifikaya sahip olup olmadığı ile ilgili bilgiler, aşağıda listelenen sağlayıcılara ilişkin bilgilerde bulunabilir.

 

Yasal dayanak:

Aşağıda listelenen sağlayıcılardan biri tarafından veri işlemeye izin vermeniz istendiyse, işleme için yasal dayanak Madde 6 (1) (a) GDPR’dir. Aksi takdirde, verileriniz, sizinle iletişim kurma ve sizinle iletişim kurma konusundaki meşru menfaatlerimiz temelinde işlenir, Madde 6 Paragraf 1 bent f. GDPR. Önleme: İlgili itiraz seçenekleriyle ilgili olarak sağlayıcıdan alınan aşağıdaki bağlantılı bilgilere atıfta bulunuyoruz (vazgeçme).

 

 

Aşağıdaki sosyal ağlarda çevrimiçi varlığımızı sürdürüyoruz:

WhatsApp

Whatsapp, Whatsapp Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 – İrlanda tarafından sağlanan bir hizmettir.

Veri koruma beyanına şu adresten ulaşılabilir: https://www.whatsapp.com/legal?eea=1&lang=de

Facebook

Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 – ABD tarafından sağlanan bir hizmettir.

AB’deki genel merkez: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 – İrlanda

Veri koruma beyanı şu adreste mevcuttur: https://www.facebook.com/about/privacy/

Vazgeçme: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ve http://www.youronlinechoices.com

Gizlilik Kalkanı: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Güvenlik önlemleri Ayrıca, veri koruma yasalarının hükümlerine uymak ve verilerinizi yanlışlıkla veya kasıtlı manipülasyona, kısmen veya tamamen kaybolmaya, imhaya veya yetkisiz erişime karşı korumak için en son teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri alıyoruz.

Bu veri koruma beyanının güncelliği ve değiştirilmesi

Koruma beyanı Ocak 2020 itibariyle geçerlidir. Yasal veya düzenleyici gerekliliklerdeki değişiklikler nedeniyle, bu veri koruma beyanının uyarlanması gerekebilir.

Bu veri koruma beyanı, SOS Yasası yardımıyla oluşturulmuştur. Veri koruma beyanı oluşturucusunu burada bulabilirsiniz. SOS yasası, Berlin merkezli Mueller.legal Rechtsanwälte Partnerschaft’ın bir teklifidir.